Welkom bij Art & Sofie

Art & Sofie werkt vooral voor het primair onderwijs. Onze vakdocenten zijn deskundig
op het terrein van de kunstzinnige en filosofische vorming van kinderen. We ontwikkelen voorstellingen, workshops en projecten voor gebruik in de klas en met de hele school.

Een voorbeeld.

De vraag van de school: de leerlingen van onze groepen 6 bezoeken binnenkort in groepjes óf het Rijks- óf het Van Gogh- of het Stedelijk Museum in Amsterdam. Graag een leuke beeldende les in verband daarmee.

Wat hebben we gedaan? In een workshop ná hun museumbezoek legden de leerlingen de corebusiness van de 3 musea zelf beeldend vast in een drieluik: geïnspireerd door klassieke stillevens (Rijks), maakten ze (net als van Gogh) een im/expressionistisch schilderij (met waskrijt) en tot slot een abstracte collage (Stedelijk).

Niet makkelijk, maar de voldoening van de kinderen was groot en uit hun werk bleek dat ze aardig wat hadden opgepikt. Een geslaagd voorbeeld van beeldend nabeschouwen, volgens de leerkrachten en vakdocent.