Welkom bij Art & Sofie

Art & Sofie werkt vooral voor het primair onderwijs. Onze vakdocenten zijn deskundig
op het terrein van de kunstzinnige en filosofische vorming van kinderen. We ontwikkelen voorstellingen, workshops en projecten voor gebruik in de klas en met de hele school.

Een voorbeeld: Portretschilder in de 80-jarige oorlog

De vraag van de school: ‘In groep 7 behandelen we de 80-jarige Oorlog. Hoe helpen we onze leerlingen zich in te leven in de hoofdrolspelers en de belangrijkste gebeurtenissen?’ Art & Sofies vakdocent veranderde het lokaal in een 16e-eeuws schildersatelier: 1. als echte ‘gezellen’ tekenden de leerlingen de portretten na (Imitatio) van Filips II, Alva, Willem van Oranje, Maurits, Johan van Oldenbarnevelt et cetera. 2. Tegen het einde van de themaperiode waren ze als portretschilders toe aan Inventio – in tableaux vivants onderzochten de leerlingen hoe ze hun 80-jarige oorlogssc√®nes het meest krachtig konden verbeelden. Tekenles, dramales, kunstgeschiedenis – en de 80-jarige Oorlog leeft voor deze groep 7!