1.Inschrijven voor workshops, projecten of voorstellingen

Inschrijven is voor alle projecten het hele jaar mogelijk. Behandeling van de inschrijvingen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

2. Inschrijven voor een workshop voor individuele leerkrachten

Hiervoor geldt dat de workshops doorgaan als het minimum van 6 deelnemers is bereikt. De datum van de workshop wordt in overleg met de deelnemers bepaald. Wie zich heeft aangemeld maar op dat moment blijkt toch niet te kunnen deelnemen, kan zonder meer afzeggen.

3. Inschrijven is niet vrijblijvend.

Wanneer met de school contact gelegd is over een project, workshop of voorstelling, dan formuleert Art & Sofie gemaakte afspraken per mail en vraagt u die te bevestigen. Onze mail aangevuld met uw bevestiging betekent een bindende afspraak.

4. Annuleren van projecten door de school

Annuleren van de inschrijving voor een project of voorstelling kan alleen schriftelijk of per mail, onder opgave van redenen. Stuur uw mail naar kantoor@artensofie.nl of een brief naar Art & Sofie, Jacob van der Borchstraat 66, 3515 XG Utrecht. Voor het annuleren worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 50,00 voor leskisten zonder begeleiding, € 75,00 voor workshops en leskisten met begeleiding, € 100,00 voor voorstellingen en € 400,00 voor schoolprojecten.

5. Annuleren van deelname aan workshops voor individuele leerkrachten

Bij annulering van de afspraak voor een workshop worden de volledige kosten in rekening gebracht. In geval van ziekte van de leerkracht die heeft ingeschreven, kan een collega in zijn of haar plaats deelnemen aan de workshop. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons doorgeeft.

6. Annuleren van workshops, lessen en projecten door Art & Sofie

Bij ziekte van de vakdocent van Art & Sofie wordt de activiteit indien mogelijk overgenomen door een collega. Anders wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken.

7. Prijsopgave en factuur

De prijs van een project of workshop – inclusief lesmateriaal – vindt u in de zakelijke gegevens onder ieder product.

Als u vóór november van het lopende schooljaar inschrijft, ontvangt u begin november van dat jaar hiervoor de factuur met het verzoek die binnen 14 dagen te betalen. Voor inschrijvingen na november geldt dat de factuur direct na realisatie van de workshop, voorstelling of het project wordt verzonden.

8. Lesmateriaal

Alle materialen in de projectkoffers die Art & Sofie uitleent, moeten worden geretourneerd. Uiteraard geldt voor de materialen die in rekening worden gebracht dat u die kunt behouden.

Voor het schriftelijke lesmateriaal geldt dat het bedoeld is voor gebruik in de eigen klas en school. Het is niet toegestaan het verder te verspreiden.

9. Vervoer van de leskisten

Art & Sofie vervoert de projectkoffers naar de school en haalt die ook weer op. Hiervoor wordt een vergoeding gerekend van € 15,00 per koffer (is al berekend in de prijs van de leskist). Op de afgesproken afhaaldag na afloop van het project, dient de koffer om 10.00 uur klaar te staan voor transport.

10. Aansprakelijkheid school

Controleer als de leskist arriveert of de inhoud onbeschadigd is, of onvolledig.  Meld eventuele schade of gebreken meteen per e-mail aan kantoor@artensofie.nl. Bij schade of verlies veroorzaakt door de school, stelt Art & Sofie de school aansprakelijk. De kosten zullen aan de school in rekening worden gebracht.

Art & Sofie heeft voor haar werk op de scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.