Drama & de sfeer in de groep

Een goede sfeer in de klas komt de persoonsvorming van je leerlingen, hun plezier op school én hun leren ten goede. Deze training stelt je in staat je leerlingen op speelse wijze te laten stilstaan bij de eigen gevoelens en het gedrag jegens anderen.

De klas speelt en geniet. En leert ondertussen begrip te tonen, te luisteren, om te gaan met feedback, samen te werken, aandacht te geven aan de ander en de aandacht bij zichzelf te houden.

Doelen waaraan in deze training wordt gewerkt

 • Je ervaart hoe het vak drama kan bijdragen aan het ontwikkelen van 21th-century skills als creatief denken, samenwerken, problemen oplossen en sociale en culturele vaardigheden.
 • Je leert hoe je een veilig klimaat schept in een dramales.
 • Je hebt kennis gemaakt met de verschillende drama-werkvormen en de wijze waarop die in de groep kunnen worden geïntroduceerd.

 • Doelgroep:
  Schoolteam, leerkrachten van groep 1 - 8
 • Omvang: 1 bijeenkomst van 2 uur
 • Lesmateriaal: Hand-out met korte inhoud en tips
 • Extra informatie:
  Voor individuele leerkrachten
  Art & Sofie heeft voor de workshops-voor-leerkrachten nog
  géén datum of locatie bepaald. Schrijf je in als je belangstelling hebt.
  Art & Sofie spreekt in overleg later datum en locatie af. Workshops
  gaan door bij tenminste 6 inschrijvingen.
  Je inschrijving is vrijblijvend, d.w.z. als we uiteindelijk afspreken op
  een dag die jou niet uitkomt, dan kun je je zonder meer terugtrekken.

  Voor schoolteams
  Datum op afspraak. Locatie: de eigen school
 • Prijs informatie:
  De workshop kost voor individuele leerkrachten € 65,00
  Schoolteams tot 15 deelnemers betalen € 348,00
  Bij teams met meer dan 15 mensen komen we met
  2 vakdocenten. Prijs € 450,00
 • Onze workshops en projecten worden op maat geleverd. Art & Sofie neemt daarom altijd contact op over vorm en omvang en stuurt daarna een offerte. Belangstelling?

  Mail ons via onderstaande knop, of bel 030 2734021.