Welkom bij Art & Sofie

Art & Sofie werkt vooral voor het primair onderwijs. Onze vakdocenten zijn deskundig
op het terrein van de kunstzinnige en filosofische vorming van kinderen. We ontwikkelen voorstellingen, workshops en projecten voor gebruik in de klas en met de hele school.

Een voorbeeld: Portretschilder in de 80-jarige oorlog

De vraag van de school: ‘In groep 7 behandelen we de 80-jarige Oorlog. Hoe helpen we onze leerlingen zich in te leven in de hoofdrolspelers en de belangrijkste gebeurtenissen?’ Art & Sofies vakdocent veranderde het lokaal in een 16e-eeuws schildersatelier: 1. als echte ‘gezellen’ tekenden de leerlingen de portretten na (Imitatio) van Filips II, Alva, Willem van Oranje, Maurits, Johan van Oldenbarnevelt et cetera. 2. Tegen het einde van de themaperiode waren ze als portretschilders toe aan Inventio – in tableaux vivants onderzochten de leerlingen hoe ze hun 80-jarige oorlogsscènes het meest krachtig konden verbeelden. Tekenles, dramales, kunstgeschiedenis – en de 80-jarige Oorlog leeft voor deze groep 7!

Een samenhangend curriculum met vak-
overstijgende thema’s?

Art & Sofie biedt kunst- en cultuurworkshops op ieder leergebied en sluit altijd aan bij jóuw onderwijs. Met pakkende introducties, onderzoekende en verdiepende opdrachten en feestelijke finales. *

Maak je keuze via de leergebieden
(links op deze pagina)
:

  Over mij – en de anderen

  Onze wereld – en andere culturen

  Onze aarde – natuur en techniek

  Onze tijd – en de vorige tijdvakken

De vakdocenten maken workshops op maat bij de thema’s van het IPC, Jeelo, Da Vinci, Topondernemers, Blink, Faqta, Alles-in-1, VierKeerWijzer en methoden als Naut, Meander en Brandaan.

* Vind je niet wat je zoekt? Laat het ons weten! We maken graag een nieuwe workshop op jouw maat.
__________________________________

Kunst en cultuur leveren unieke kennis op. Schilderend en schrijvend, dansend, spelend of door het maken van muziek, ontwikkelen kinderen de eigen persoon en een persoonlijke kijk op de wereld.

De lessen van Art & Sofie bevorderen het aangeboren vermogen de taal van de kunsten te verstaan.
Ook het filosofisch gesprek wordt daarbij als middel ingezet. De leerlingen krijgen de gelegenheid te denken en verbeteren hun denkvaardigheid.

Actieve deelname aan kunst en cultuur
Reflectie daarop in samenspraak met elkaar

Art & Sofie: kunstzinnig en filosofisch onderwijs zijn bij ons in goede handen.